Rotary Akademija

Projekto idėja

Rotary Akademija – tai savanoriškas vieno Studento ir vieno Mentoriaus bendravimas, kurio esmė yra lyderystės, profesionalumo pamokos Studentui iš geriausio savo srities praktiko.

Projekto tikslas

Drąsinti bei ugdyti jaunus žmones kaip brandžius, iniciatyvius ir atsakingus visuomenės narius.

Projekto uždaviniai

Pasidalinti profesine, kultūrine ir asmenine gyvenimiška patirtimi su gabiausiais Lietuvos aukštųjų mokyklų studentais.
Padėti studentams atrasti, nukreipti tinkama linkme ir plėtoti savąjį potencialą.
Padėti studentams išsikelti asmeninius ateities tikslus bei juos įgyvendinti.

Projekto aprašymas bei eiga

Rotary akademija prasideda projektą pristatant potencialiems Mentoriams tarp Rotary klubų narių. Daugelis iš Mentorių projekte dalyvauja ne pirmus metus ir skatina dalyvauti savo kolegas, taip projektą plečiant kiekvienais metais. Lygiagrečiai vykdoma gabiausių studentų atranka, kurią sudaro du etapai: išsamios anketos užpildymas internete bei motyvacinis pokalbis. Projekto startą lapkričio mėn. pradžioje simbolizuoja atidarymo renginys, kuriuo metu Mentoriai supažįsta su savo Studentais. Nuo tol, Mentoriai ir Studentai turi reguliarius susitikimus, kurių vieta, tikslus laikas, trukmė priklauso nuo dalyvių abipusio susitarimo. Rotary akademija vyksta jau 5-tus metus skirtinguose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose) bei trunka pusę metų, iki birželio mėnesio pabaigos, pasižymėdamas ypatingais rezultatais bei dideliu susidomėjimu. Kadangi Rotary akademija orientuota į projekto kokybę, ne į dalyvių kiekybę, daugelis Rotary akademijos absolventų pažymėjo, jog Rotary akademija buvo jų sėkmės kelio pradžia.