Projektai

Sūpuoklės – tai projektas, kurio idėja kurti saugesnę ir įdomesnę aplinką vaikams.

Projekto tikslas – atnaujinti žaidimo aikšteles vaikams, kartu skatinant kaiminystę, skirtingų kartų suvienijimą bendriems tikslams vykdyti.

Rotary Akademija – tai savanoriškas vieno Studento ir vieno Mentoriaus bendravimas, kurio esmė yra lyderystės, profesionalumo pamokos Studentui iš geriausio savo srities praktiko.

Projekto tikslas – drąsinti bei ugdyti jaunus žmones kaip brandžius, iniciatyvius ir atsakingus visuomenės narius.

Projekto idėja: Kaunas Rotaract jaunimo draugystė su mažaisiais kūdikių namų “Lopšelis” gyventojais.
Projekto tikslas: lavinti bei džiuginti Lopšelio vaikučius, plėsti jų akiratį, teikti šilumą bendravimu ir aktyvia veikla kartu su rotaraktiečiais.

Projekto idėja: Kaunas Rotaract pagalba daugiavaikėms nepasiturinčioms šeimoms.

Projekto tikslas:Kaunas Rotaract jaunimo iniciatyva surinkti šiltų rūbų daugiavaikėms nepasiturinčiai gyvenančioms šeimoms.

Projekto uždaviniai: Užmegzti kontaktus su Kauno mokyklomis, kad surinkti tikslines šeimas. Surinkti šiltų žieminių rūbų ir batų ir išdalinti daugiavaikių šeimų atžaloms.

Projekto idėja

Rotaract Akademija – tai Kauno Rotaract klubo narių vykdoma misija, siekiant padėti moksleiviams geriau pažinti save jau mokykloje ir nesuklysti renkantis profesiją.

Projekto tikslas

Dąsinti bei ugdyti jaunus žmones kaip brandžius, iniciatyvius ir atsakingus visuomenės narius.

Projekto uždaviniai

Projekto idėja: Sukurti varžybas skirtas moksleiviams, kurios būtų ne tik linksmas laiko praleidimo būdas, tačiau ir skatintų tobulėti įvairiose srityse. 

Projekto tikslas: skatinti moksleivių įvairiapusį tobulėjimą.

Projekto uždaviniai: Supažindinti moksleivius su techniniais savaeigių mašinių konstravimo pagrindais; skatinti darbą komadoje; 

Gerumo įvartis – labdaringas stalo futbolo čempionatas po atviru dangumi, kasmet sujungiantis žmones vieną pavasario popietę praleisti kartu. Jo metu žaidžiamas stalo futbolas ir tuo pat metu ištiesiama pagalbos ranka tiems, kam jos labiausiai reikia.

Pastaraisiais, 2015 - aiaisi metais, surinktos lėšos buvo skiriamos Kauno Jono Laužiko specialiosios mokyklos, vienos klasės auklėtiniams. Negalią turintiems vaikučiams iš paaukotų pinigų buvo nupirktos būtiniausios priemonės skirtos ugdymui ir tobulėjimui.