Kas yra narys

Ar galioja Tavo mintims, žodžiams ir darbams keturi "taip"?

  • Ar tai teisinga?
  • Ar tai dora kitų atžvilgiu?
  • Ar tai skatina gerą valią ir draugiškumą?
  • Ar tai bus visiems naudinga?

Tai yra idealas, kurio siekia kiekvienas rotaraktietis.

Mūsų tarptautinė nepolitinė jaunimo organizacija skatina lyderystę ir atsakingą pilietiškumą, pripažįstai aukštus etinius standartus versle, siekia tautų supratimo ir taikos.

Klubo nariais gali būti socialiai aktyvūs piliečiai - vaikinai ir merginos - geranoriški, ugdantys lyderystę bei pripažįstantys Rotaract klubo įstatus bei konstituciją.

Jei esi iniciatyvus žmogus ir nori būti aktyvus visuomenės narys, junkis į draugišką Kauno "Rotaract" būrį.