Kaip tapti nariu

Naujai į klubą atėjęs žmogus kandidato teisėmis klube gali lankytis bandomuoju laikotarpiu - vienerius metus. Pirmojo prisistatymo klube metu svečias trumpai pristato save: išsako lūkesčius klubo atžvilgiu, papasakoja apie savo veiklą, pomėgius ir kt.

Bandomuoju laikotarpiu svečias privalo dalyvauti mažiausiai 60% visų klubo susirinkimų, inicijuoti bent vieną pranešimą susirinkime, aktyviai dalyvauti klubo projektų organizavime bei inicijavime.

Viso bandomojo vienerių metų laikotarpio metu, bet ne anksčiau, kaip po 3 mėnesių nuo pirmojo atėjimo į klubą dienos, kandidatas gali įteikti klubo prezidentui arba sekretoriui raštišką prašymą dėl jo tapimo tikruoju klubo nariu. 

Asmuo, neišreiškęs valios tapti kandidatu bandomojo laikotarpio metu, praranda teisę dalyvauti klubo veikloje.

Kandidato prašymas tapti tikruoju klubo nariu svarstomas artimiausiame klubo narių susirinkime. 

Priimtas į klubą naujasis narys turi sumokėti klubo stojamąjį mokestį. Neformaliame susirinkime naujasis narys prisiekia laikytis Rotaract klubo konstitucijos, įstatų ir gauna klubo ženkliuką.

Jei nori prisijungti prie klubo veiklos susisiek el. paštu info@rotaract-kaunas.lt arba www.facebook.com/KaunasRotaractClub/